Szolgáltatások

SECURITY ROLES

Management támogatás, IT stratégia, szabványi megfelelések az információbiztonsági szolgáltatások fókuszában

Megoldásaink ötvözik a cutting edge/élvonalbeli technológiát az aktuális szabályozói és szabvány környezetbe adaptált információbiztonsági szolgáltatásokkal, arányosak az üzleti igényekkel és fenntartható üzemeltetési környezetet eredményeznek.

Az információbiztonság területén is szükségszerűen kitermelődnek azok a szerepkörök, amelyek képesek a kialakított rendszerek működését fenntartani. Egy folyamatos gondozás eredményeként a szervezet védelmi vonala megbízhatóan tud működni, és teljesíti a szabályozók által rárótt követelményeket is.

Szolgáltatás leírása

Fenntartható Információbiztonság

Szolgáltatási területeink:

Az információbiztonság horizontálisan hatja át a teljes szervezetet. Megjelenik minden üzleti, ügyviteli és technológiai folyamatban, ezért megfelelő és határozott fókuszt kell kapnia a felhasználók tudatos viselkedésének kialakításában.

Az alkalmazott információbiztonsági elemek hatékonysága és minősége folyamatosan változó tényezők. Változékonyságukat az alkotóelemeiben (adatok, folyamatok, eszközök, szerepek, felelősségek, stb.) gazdag környezet okozza. Ha egy folyton változó környezetben az informatikai vezetés egy viszonylagosan állandó és jogszabályi értelemben megfelelő környezetet szeretne fenntartani, azért folyamatosan tenni kell.

Fenntartható információbiztonsági szolgáltatásainkat azoknak a vállatoknak ajánljuk, amelyek:

 • már eljutottak oda, hogy működő keretrendszereik vannak az információbiztonság számos területén (kockázatmenedzsment, BCM, információbiztonsági irányítás stb.) és szeretnék, ha ezek működése fenn is maradna, szükség szerint fejlődne és üzemszerűen szolgálná a szervezet céljait;
 • még nem jutottak el oda, hogy működő keretrendszereik vannak az információbiztonság számos területén, de szeretnék ezt megvalósítani és hosszútávon fenntartani;
 • rendelkeznek valamely információbiztonságra, vagy üzletmenet – folytonosságra vonatkozó tanúsítással és szeretnének gondoskodni fenntartásáról;
 • szeretnének a Felügyeleti, Hatósági vagy Anyavállalati auditon megfelelően teljesíteni;

Cégünk képzett szakembereket bocsát ügyfelei rendelkezésére, ezzel segítve a szervezetek napi munkáját és céljainak elérését.

Miért válassz minket?

Költséghatékony
Minősített
Megbízható
Szakmai
Hosszútávú
Teljeskörű
Miért fontos az Információbiztonsági felelős munkája egy szervezet életében?
 • Az Információbiztonsági felelős szerepkör célja a kialakított védelmi vonal folyamatos naprakészen tartása az információbiztonsági folyamatok következetes monitorozásával.
 • Információbiztonsági felelős szerepkört legtöbb esetben valamely, a szervezetre közvetlenül ható jogszabály hívja életre a szervezetben.
 • Számos esetben viszont beszállítóként kell megfelelnie egy vállalatnak, olyan követelményeknek, amelyek a megrendelőjén keresztül, szerződések formájában hatnak rájuk.

Az Információbiztonsági felelős jelenléte a szervezetben, ideális esetben folyamatos.

A filter:max Kft. rendszeres rendelkezésre állásban gondolkodik ezen szerepkör biztosítása kapcsán, ezért szolgáltatásunk során ISO 27000-es szabványkörnyezet, Cobit, ITIL, adatvédelmi és szektorális jogszabályismerettel rendelkező szakértő tanácsadóinkat bocsátjuk ügyfeleink rendelkezésére.

Miért érdemes Információbiztonsági auditor szolgáltatást igénybe venni?

Az Információbizontsági auditor megjelenése a szervezetben időszakos. A szervezet által igényelt cél érdekében érkezik és végzi a munkáját. A szervezetek az alábbi esetekben igényelik legtöbbször jelenlétüket.

 • Van, aki szeretné tisztán látni, hogy milyen érettségi szinten működik szervezete információbiztonság szempontjából.
 • Vannak, akik szeretnék kijelölni a jövőbeni IT fejlesztési irányokat, ez pedig jelentős információt igényel az adott szervezeti IT jelenlegi állapotáról.
 • Sokan azért veszik igénybe ezt a szolgáltatást, mert felügyeleti vagy könyvvizsgálói auditra készülnek és szeretnék felkészülten, nagyobb hiányosságoktól menetesen fogadni a külső auditorokat.
 • Mások pedig versenyképességük támogatására tanúsítványt szeretnének megszerezni.
Üzletmenet - folytonossági menedzser szolgáltatás a fenntartható vállalati környezetért

Szakértő szolgáltatásunk keretén belül, tanácsadóink, a szervezetben kialakított üzletmenet - folytonossági menedzsment rendszer folyamatos karbantartását végzik normál üzletmenetben. Vészhelyzetben, vagy katasztrófahelyzetben pedig irányító szerepet töltenek be a rendszer működtetésében, amelynek célja a nem kívánt helyzetek felszámolása, a normál üzletmenet visszaállítása és a lehetséges károk csökkentése.

Üzletmenet - folytonossági menedzsert akkor vesz igénybe egy szervezet, ha:
 • nem szeretne főállású munkatársat foglalkoztatni ebben a szerepkörben
 • szeretné, ha egy jól képzett és tapasztalt személy töltené be ezt a szerepkört

Az Üzletmenet - folytonossági menedzser jelenléte a szervezetben, ideális esetben folyamatos. Jól meghatározott heti vagy havi keretben tud rendelkezésére állni egy szervezet életében normál üzletmenet esetén. Vészhelyzeti riasztáskor azonnal elérhető és rendelkezésre áll egészen a katasztrófa utáni helyreállításai munkálatok befejezéséig, egészen a normál üzletmenetre való visszatérésig.

Borbély Zsuzsanna - Szolgáltatási üzletágvezető

Borbély Zsuzsanna  üzeltágvezetőként törekszik arra, hogy a filter:max szolgáltatási portfóliója összhangban legyen ipari, pénzügyi és állami szektorban tevékenykedő ügyfelei aktuálisan megoldandó kihívásaival. A portfólió alakítása tükrözi képviselt szakterületeit, az információbiztonsági irányítást, az adatvédelmet és az üzletmenet-folytonosság menedzsmentet.