Szolgáltatások

DATA PROTECTION

Management támogatás, IT stratégia, szabványi megfelelések az információbiztonsági szolgáltatások fókuszában

Megoldásaink ötvözik a cutting edge/élvonalbeli technológiát az aktuális szabályozói és szabvány környezetbe adaptált információbiztonsági szolgáltatásokkal, arányosak az üzleti igényekkel és fenntartható üzemeltetési környezetet eredményeznek.

A GDPR megjelenésével és ismertségével adatbiztonság tekintetében a személyes adatokra terelődött a hangsúly. Az információbiztonsággal foglalkozó szakértőknek ez lehetőséget adott arra, hogy az információ biztonságának megvalósítását egy új keretrendszerben vizsgálva valósítsuk meg.

Szolgáltatás leírása

Adatbiztonság, adatvédelem

Amit kínálunk:

A filter:max szakértői továbbra is az információ biztonságos kezelésének megvalósítását támogatják szakértelmükkel, kibővítve szempontrendszerüket a GDPR követelmény és összefüggésrendszerével. Ez utóbbi szabályrendszer nem előzmény nélküli Magyarországon, tekintve az Info törvényt és annak személyes adatvédelemmel foglalkozó elődjeit.

Adatvédelmi szolgáltatásunkkal a szervezeteket abban kívánjunk támogatni, hogy:
 • a GDPR által keletkeztetett kötelezettségeknek eleget tegyenek,
 • a kötelezettséghez való alkalmazkodás során kialakított védelmet ne korlátozzák kizárólag az általuk kezelt személyes adatokra,
 • erőfeszítéseik eredményét megsokszorozva, teremtsenek megfelelő védelmet minden üzleti értéket képviselő adathalmazukra, úgy mint üzleti titkaikra, banktitkaikra vagy az állami adatvagyonra nézve.

Az adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedések összefüggenek, szemléletmódjukban viszont releváns a különbség.

 • Az adatvédelem az egyének jogaira fókuszál és azt érvényesíti a vállalati folyamatokban jogszabályi követelmények mentén.
 • Az adatbiztonsági intézkedések az adatokat óvják az illetéktelen hozzáféréstől, megismeréstől és az adat integritásának sérülésétől.

Szolgáltatásunk során a személyes adatok védelmére, ezzel egyidejűleg a GDPR és az Info tv. rendelkezéseinek megavalósítására koncentrálunk.

Adatbiztonsági szolgáltatásaink kibővítik az adatvédelmi megoldásokat az adatok szélesebb körű védelme érdekében. Célunk ezzel olyan védelmet kínálni a vállalatok számára, amelyek nem csak a GDPR jogán kiszabható büntetéstől védik meg magukat, hanem a valós kiber fenyegetettség elszenvedésének lehetőségét csökkentik.

Miért válassz minket?

Költséghatékony
Minősített
Megbízható
Szakmai
Hosszútávú
Teljeskörű

„GDPR ready” szervezet

Ha a személyes adatok kezelése üzleti érdek egy szervezet számára és nem választás kérdése, akkor elkerülhetetlenül meg kell vizsgálnia, hogy a GDPR elvárásait mely ponton tudja teljesíteni és hol vannak hiányosságai. Szakértő tanácsadóink nap, mint nap végeznek eltérés vizsgálatot - gap analízist - és az eredményeket összegezve egy megvalósítható, a szervezet érdekeit szolgáló és elégséges megfelelést biztosító intézkedési tervet dolgoznak ki, amelyek rövid és hosszabb távú tervekbe illesztve is megvalósíthatóak.

Az intézkedési terv a szervezet készültségétől függően javasolhat:
 • belső szabályozásra vonatkozó változásokat;
 • az üzleti folyamatokra vonatkozó változásokat;
 • adatgyűjtés mértékére, megőrzésre vonatkozó változásokat;
 • az incidensek felismerésére és azokra való válaszreakciók fejlesztésére vonatkozó intézkedéseket;
 • a kezelt adat titkosítására, anonimizálásra vonatkozó intézkedéseket;
 • az adat tulajdonosával való kapcsolatot érintő tevékenységek, műveletek vonatkozásában tett intézkedéseket;
 • az adat tulajdonosának tájékoztatására vonatkozó intézkedéseket;
 • adatkezelést érintő technológiai fejlesztéseket;

Szakértő munkatársaink a teljes szolgáltatási portfolió mértékéig vállalják a szervezet felkészítését a GDPR követelményeknek való megfelelésre. Ezzel együtt céljuk az adatvédelemi szemlélet meghonosítása vagy tovább erősítése a szervezetben.

Adatbiztonság, adatvédelem integrálása a vállalati folyamatokba

Nem egyedi eset, hogy a szabályok be nem tartásából vagy a rosszul megfogalmazott szabályok alkalmazásából fakadóan a szervezetek gyorsan kimutatható veszteséget szenvednek el.

Célunk az, hogy a vállalatokat terhelő jogszabályi kötelezettségek mentén, saját üzleti céljaikat hatékony módon támogató szabályokat alkossunk. Jelen szolgáltatás keretében a szabályok optimális integrálásra kívánjuk helyezni a hangsúlyt.

Kiemelt hansúlyt fektetünk az alapos kiértékelésre és az alábbi munkafolyamatokat valósítjuk meg az együttműködés során:
 • adatvédelmi nyilvántartás létrehozása és folyamatos karbantarthatóságának megteremtése;
 • adatvédelmi tájékoztatás létrehozása a megfelelő pontokon;
 • adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályok létrehozása, folyamatokba illesztése;
 • a vállalati adatvagyon osztályozása, adatbiztonsági intézkedések megfogalmazása, folyamatokba illesztése;
 • személyes adatokat érintő incidens felismerési képesség fejlesztése, incidens jelentési folyamatok fejlesztése;
 • azon folyamatok kialakítása fejlesztése, amelyek támogatják az adatalany adatvédelmi jogainak gyakorlását, úgy mint:
  • hozzáféréshez való jog
  • helyesbítéshez való jog
  • törléshez való jog
  • elfeledtetéshez való jog
  • adatkezelés korlátozásához való jog
  • adathordozhatósághoz való jog
  • tiltakozáshoz való jog;
 • adatbiztonsági intézkedések kialakítása, fejlesztése, úgy mint:
  • biztonsági mentés, archiválása
  • anonimizálás, titkosítás
  • hozzáférések kezelése
  • incidenskezelés
  • biztonsági naplózás;

Az adatvédelem, épp úgy mint más információbiztonsági intézkedések, megjelennek a szervezet különböző rétegeiben. Emiatt nem elég folyamatokba integrálni az adatvédelmi intézkedéseket, meg kell tennünk azt technológiai szinteken is, ugyanis ezek együttes alkalmazása tud a vállalat számára észrevétlenül rendelkezésre álló adatvédelmet biztosítani hosszú távon is.

Adatszivárgás elleni védelem kialakítása - DLP

Üzleti értéket képviselő adataink kontrollált és kontrollálatlan módon juthatnak ki a szervezetből. A kontrollálatlan adat utak létezése kockázatot hordoz magában a védendő adatok viszonylatában. A felhőszolgáltatások igénybevételével a vállalatok egy új támadási felületetet képeznek az infrastruktúrájukon.

A sérülékenység kialakulásának leggyakoribb módja, hogy a felhasználók a felhőszolgáltatást saját eszközeikről érik el. Ez esetben a nem menedzselt, vállalati biztonsági policy-t nem alkalmazó eszközök valós és komoly veszélyforrást jelentenek. A felhőszolgáltatások biztonságos igénybevételére és az adatszivárgás elleni védelem kialakítására számos technológiát kínál a filter:max, melyről bővebb tájékoztatás itt érhető el, vagy az alábbi gombra kattintva közvetlenül is kérhető. 

Amit a filter:max szolgáltatásként kínál a DLP bevezetés támogatására:
 • a szervezet adatainak osztályozása, védendő adatkörök és adatelemek azonosítása;
 • védendő csatornák, adat utak azonosítása;
 • DLP funkciók bevezetéséhez szükséges szabályrendszer kialakítása;

Borbély Zsuzsanna - Szolgáltatási üzletágvezető

Borbély Zsuzsanna  üzeltágvezetőként törekszik arra, hogy a filter:max szolgáltatási portfóliója összhangban legyen ipari, pénzügyi és állami szektorban tevékenykedő ügyfelei aktuálisan megoldandó kihívásaival. A portfólió alakítása tükrözi képviselt szakterületeit, az információbiztonsági irányítást, az adatvédelmet és az üzletmenet-folytonosság menedzsmentet.