Szolgáltatások

CLOUD SERVICES

Management támogatás, IT stratégia, szabványi megfelelések az információbiztonsági szolgáltatások fókuszában

Megoldásaink ötvözik a cutting edge/élvonalbeli technológiát az aktuális szabályozói és szabvány környezetbe adaptált információbiztonsági szolgáltatásokkal, arányosak az üzleti igényekkel és fenntartható üzemeltetési környezetet eredményeznek.

A felhőszolgáltatások napi folyamatokba illesztett igénybevétele kézenfekvő megoldásként kínálkozik a szervezetek számára saját üzleti céljaik kiszolgálása és támogatása érdekében. A számos előny mellett, ugyanakkor újabb kihívásokkal is szembe kell néznie a szervezeteknek.

Szolgáltatás leírása

Felhőszolgáltatás igénybevételének menedzsmentje

Portfóliónk része:

Felhőszolgáltatás üzleti célokra való alkalmazása vitathatatlan előnyöket kínál minden szervezet számára, legyen szó publikus, hibrid szolgáltatásról, illetve SaaS, PaaS vagy IaaS szolgáltatásról.

Az előnyök mellett viszont megjelennek a kockázatok is, amelyek alapos megismerése, mérlegelése és kezelése nélkül a szervezet feloldhatatlan nehézségekkel (például: kontrollvesztés) találhatja szemben magát. 

A pénzügyi közvetítőrendszer tagjai számára az MNB közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéről szóló 4/2019 (IV.1.) számú ajánlása egyértelművé teszi az alapos felkészülés szükségességét.

A filter:max az említett ajánlás mentén kínálja szolgáltatását a pénzügyi közvetítőrendszer tagjai számára.

Miért válassz minket?

Költséghatékony
Minősített
Megbízható
Szakmai
Hosszútávú
Teljeskörű

Felhőszolgáltatás bevezetésének tervezése a pénzügyi közvetítőrendszer szereplői számára

Amikor felmerül a felhőszolgáltatás használatának igénye egy pénzintézeti szereplő számára, rögtön számos követelménnyel is szemben találja magát, melyeket az adott szervezet legfőbb felügyeleti szerve, az MNB, ajánlásokban fogalmaz meg. Egy felhőszolgáltatás igénybevétele során a szervezeteknek tájékoztatási kötelezettsége is keletkezik az MNB felé a közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéről szóló 4/2019 (IV.1.) számú ajánlása figyelembevétele kapcsán.

Hatékonyan működő tanácsadói szerepkörünk az alábbi struktúrára épül fel:
  • Kockázatok értékelése: Azonosítjuk a kockázatokat a felhőszolgáltatás életciklusának minden fázisára vonatkozóan, hogy megvalósíthatóak legyenek az arányos védelmi intézkedések.
  • Kiszervezés: Megvizsgáljuk, hogy a felhőszolgáltatás igénybevétele a hatályos szabályozók szerint kiszervezésnek minősül-e.
  • Üzleti célok: A szervezettel közösen, gondolkodásukat segítve megfogalmazzuk, hogy melyek azok az előnyök, amelyeket szeretnének elérni a szolgáltatás igénybevételével és lefektetjük, hogy ennek mi a leghatékonyabb módja. Ezzel egyidejűleg felfedjük, milyen hátrányokat vállal fel a szervezet és azok kezelésére, csökkentésére milyen megoldások kínálkoznak.
  • Információbiztonság állapota: A pénzügyi közvetítőrendszer tagjai számára a jogszabályi és felügyeleti, esetenként anyavállalati követelményeknek való megfelelés biztosítása nem ismeretlen. Napi gyakorlatnak számít az információbiztonság területén is. A felhőszolgáltatás igénybevételének tervezése egy újabb momentum, amely arra készteti a szervezeteket, hogy információbiztonsági védelmi vonalukat megerősítsék és kockázatarányossá tegyék. Széleskörű tapasztalattal állunk rendelkezésére ügyfeleinknek, hogy segítsük őket ezen az úton.
  • Migrációs stratégia: A szervezet adatinak és szolgáltatásainak, esetleg infrastruktúrájának felhőbe mozgatása gondos tervezést igényel az üzletmenet - folytonosságának biztosítása érdekében.
  • „Felhő szabályzat”: Meghatározzuk és dokumentumba foglaljuk a felhőszolgáltatás folyamatos ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, napi működésbe való illesztést támogató folyamatokat.
  • Kivezetési stratégia: Tervet készítünk a felhőszolgáltatóval való szolgáltatási viszony megszakadására, biztosítva az üzletmenet - folytonosságát és az adatok biztonságát.
  • MNB tájékoztatás: Elkészítjük az MNB által kiadott, közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéről szóló, 4/2019 (IV.1.) számú ajánlás szerinti tájékoztatást.

Borbély Zsuzsanna - Szolgáltatási üzletágvezető

Borbély Zsuzsanna  üzeltágvezetőként törekszik arra, hogy a filter:max szolgáltatási portfóliója összhangban legyen ipari, pénzügyi és állami szektorban tevékenykedő ügyfelei aktuálisan megoldandó kihívásaival. A portfólió alakítása tükrözi képviselt szakterületeit, az információbiztonsági irányítást, az adatvédelmet és az üzletmenet-folytonosság menedzsmentet.